Valmennus/Life coach


Ratkaisukeskeinen valmennus on life-coachingia, joka lähtee sinusta ja tarpeistasi. Valmennus perustuu erilaisiin kysymyksiin ja harjoituksiin, jotka auttavat sinua itse oivaltamaan olennaisen. Valmentajana en neuvo tai ratkaise asioita puolestasi, mutta kuljen kanssasi ja autan sinua itse löytämään vastauksia.

 

Itsetuntemus ja omien arvojen tiedostaminen on oleellista kaikessa tekemisessä, niin tyylin rakentamisessa, ajanhallinnassa, uravalinnoissa, ihmissuhteissa, uskomuksissa kuin kaikissa elämän iloissa ja suruissa.

Valmennus ei ole ongelmalähtöistä, vaan ratkaisukeskeistä. Kun tunnet itsesi ja tiedät mitä tavoittelet ja mitä haluat, on niiden saavuttaminenkin helpompaa.

 

Voit tulla valmennukseeni vain kerran pohtimaan mielessäsi pyöriviä asioita, mutta parhaat ja pysyvät ratkaisut löytyvät yleensä neljän kerran intensiivi valmennuksissa.

Pidemmät kokonaisuudet sovitaan yhdessä tarpeidesi mukaan.

 

Voit myös yhdistää valmennusta ja tyylineuvontaa ja rakentaa näin vahvaa tyyliä, pintaa syvemmin!

 

 

Alla esimerkkejä ratkaisukeskeisen valmennuksen teemoista.

Jokainen valmennus on kuitenkin aina täysin yksilöllinen ja sinun tarpeistasi lähtevä.

 

 

Valmennuksen sisältö voi olla:

 

Itsetuntemus: kuka minä olen, mitä minä haluan ja mitkä ovat vahvuuteni

 

Arvot: merkityksellinen elämä

 

Oman elämän johtajuus

 

Hyvinvointi: henkinen, sosiaalinen, emotionaalinen, fyysinen ja älyllinen hyvinvointi.

 

Ihmissuhteet: vuorovaikutus ja merkityksellisyys

 

Parisuhde: omien toiveiden ja rajojen tunnistaminen, parisuhteen kehittäminen.

 

Perhe: tiimitaidot perheessä ja ajanhallinta

 

Tunne-elämä: tunteiden tunnistaminen, käsitteleminen ja myönteisyyden luominen

 

Anteeksiantaminen: anteeksi antaminen ja pyytäminen

 

Vanhasta irti päästäminen: luopumisprosessi ja eteenpäin meneminen

 

Ajanhallinta: omat rajat ja itsensä johtamisen taidot

 

Työ: merkityksellisyys ja oman näköinen työelämä

 

Esiintyminen: esiintyjänä kehittyminen ja vahvuuksien löytäminen

 

Muutoksen johtaminen: muutostarpeet, tavoitteet ja itsensäjohtajuus

 

Unelmat: unelmointi, tavoitteet ja toteutus

 

Motivaatio: motivaatiotekijäsi, niiden vahvistaminen ja ylläpitäminen

 

Mielenrauha: mekityksellisten asioiden tunnistaminen ja turhasta luopuminen

 

Onnellisuus: eläminen sydämestä käsin, kiitollisuus ja läsnäolo

 

Läsnäolotaidot: mielenhallinta ja läsnäoloharjoitukset

 

Työelämätaidot: tiimitaidot ja työhyvinvointi

<<h3>>Valmennus/Life coach</<h3>>